Rodríguez Fuentes, A., Elaeocarpaceae (incl. Mutingiaceae), in: Greuter, W. (ed.) Flora de la República de Cuba, serie A, plantas vasculares, 3(3). 2000

TitleElaeocarpaceae (incl. Mutingiaceae)
AuthorshipRodríguez Fuentes, A.
PublisherKoeltz
PlacepublishedKönigsstein
Date published2000
Volume3(3)
Seriespart, in: Greuter, W. (ed.) Flora de la República de Cuba, serie A, plantas vasculares