Media image 3

image 3

Nomos: Attikis, SW parts of Mt Egaleo, above Perama and Neo Ikonio, 29/4/2018

Artist:
Zachariadou, Tania
Copyright:
© Zachariadou, Tania