Media image 2

image 2

Nomos: Evrou, near Dilofos, 14.7.2016

Artist:
Zografidis, Aris
Copyright:
© Zografidis, Aris