Chenopodium karoi

Primary tabs

Chenopodium karoi

Content

Distribution

Asia-Temperate: Afghanistan presentA, Asia-Tropical: Pakistan presentA
A. I.C. Hedge, H. Akhani, H. Freitag, G. Kothe-Heinrich, D. Podlech, S. Rilke & Pertti Johannes Uotila 1997: Chenopodiaceae: p.45