Media image 2

image 2

Nomos: Lasithiou, island of Crete, Ori Thriptis, 29.4.2017

Artist:
Kofinas, Giannis
Copyright:
© Kofinas, Giannis