Media image 3

image 3

Nomos: Thessalonikis, Periurban Forest of Thessaloniki “Kedrinos Lofos”, 1.6.2018

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas