Media image 2

image 2

Nomos: Thessalonikis, suburb of Pylaia, road edges, 07.05.2018

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas