Media Silene baccifera 6

Silene baccifera 6

Nomos Serron: drainage ditch in Strymoniko Serron. Found also in Axios and Galikos river deltas, 29.7.2017.

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas