Media Stachys euboica Rech. f.

Stachys euboica Rech. f.

Nomos: Evvias, Isl. Evvia, cape Kafireas, ravine W-NW of Thymio settlement, 350-400 m

Artist:
Kalpoutzakis, Eleftherios
Created:
13 May 2019
Copyright:
© Kalpoutzakis, Eleftherios