Media Artemisia lerchiana Stechm.

Artemisia lerchiana Stechm.

Nomos: Thessalonikis, near Aksios river

Artist:
Giannakis, Thomas
Created:
15 Aug 2019
Copyright:
© Giannakis, Thomas