Media Artemisia lerchiana Stechm.

Artemisia lerchiana Stechm.

Nomos: Thessalonikis, near Aksios river

Artist:
Giannakis, Thomas
Created:
2019-08-15
Copyright:
© Giannakis, Thomas