Media image 4

image 4

Nomos: Serron, Strymonikon, spinach cultivation, 11-3-2018

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas