Media image 2

image 2

Nomos: Thessalonikis, Periurban Forest of Thessaloniki “Kedrinos Lofos” 14.1.2018

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas