Media image 4

image 4

Nomos: Serres, Gallikos river, 18.06.2017

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas