Media Globularia stygia Boiss.

Globularia stygia Boiss.

Nomos: Korinthias, Mount Killini(Ziria), towards the higher summit (Simio), alt. 2100m

Artist:
Zarkos, Georgios
Created:
2015-05-24
Copyright:
© Zarkos, Georgios