Serjania pyramidata

Primary tabs

Serjania pyramidata

Serjania pyramidata Radlk., Consp. Sect. Sp. Serjania: 7. 1874 sec. S. MOTA DE OLIVEIRA 2012
    • Unknown type category: Pavón 225
    • Unknown type category: Pavón 225 (K!)
    • Unknown type category: Pavón 225 (P)
  • =Serjania oblongifolia Radlk., Consp. Sect. Sp. Serjania: 10. 1874