Tectaria moussetii

Primary tabs

Tectaria moussetii

Tectaria moussetii Holttum in Blumea 35: 553. 1991
    • Type: E Java, Lawang, near Poespo, 700-800 m, Mousset 130 (K)
    • Isotype: E Java, Lawang, near Poespo, 700-800 m, Mousset 130 (L)
    • Type: E Java, Lawang, near Poespo, 700-800 m, Mousset 130 (UC)