Pronephrium minahassae

Primary tabs

Pronephrium minahassae

Pronephrium minahassae Holttum in Blumea 20: 119. 1972
    • Unknown type category: N. Celebes, G. Tetawiran, Alston 16410