Knema retusa

Primary tabs

Knema retusa

Knema retusa (King) Warb., Mon. Myrist.: t. 25. 1897
  • Myristica retusa King in Ann. Roy. Bot. Gard. Cale. 3: pl. 171. 1891
    • Type: King's coll 7690