Xylia xylocarpa

Primary tabs

Xylia xylocarpa

Placement status: excluded
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. in E. & P., Nat. Pflanzenfam. 3: 121. 1891