Cyperus sect. Mariscus

Primary tabs

Cyperus sect. Mariscus

Cyperus sect. Mariscus in Fl. Austr. 7: 288. 1878
  • Mariscus VAHL in En. 2: 372. 1806
  • Cyperus (Umbellati) in Fl. Br. Ind. 6: 620. 1893
    • Type: Mariscus capillaris VAHL.; Mariscus capillaris VAHL.; Mariscus capillaris VAHL.