Wolffia arrhiza

Primary tabs

Wolffia arrhiza

Wolffia arrhiza (L.) HORKEL ex WIMMER, Fl. Schles., ed. 3: 140. 1857
  • Lemna arrhiza LINNÉ, Mant.: 294. 1771
  • Wolffia michelii SCHLEID., Beitr. Bot.: 233. 1844