Wrightia timorensis

Primary tabs

Wrightia timorensis

Wrightia timorensis Miq. in Fl. Ned. Ind. 2: 433. 1857
    • Type: Unknown s.n. (L)