Willughbeia lunduensis

Primary tabs

Willughbeia lunduensis

Willughbeia lunduensis D.J. Middleton in Blumea 41: 123. 1996
    • Isotype: Borneo, Sarawak, 1st Division, Sebako Waterfall, Lundu., Awa & Ilias Paie S.47407 (KEP).
    • Holotype: Borneo, Sarawak, 1st Division, Sebako Waterfall, Lundu., Awa & Ilias Paie S.47407 (KEP).
    • Type: Borneo, Sarawak, 1st Division, Sebako Waterfall, Lundu., Awa & Ilias Paie S.47407 (SAN).
    • Type: Borneo, Sarawak, 1st Division, Sebako Waterfall, Lundu., Awa & Ilias Paie S.47407 (SAR).