Tectaria tabonensis

Primary tabs

Tectaria tabonensis

Tectaria tabonensis M. G. Price in Kalikasan 3: f. 3. 1974
    • Isotype: Raynoso PNH 37858 (L).
    • Type: Raynoso PNH 37858 (PNH).