Alyxia pullei

Primary tabs

Alyxia pullei

Alyxia pullei Markgr. in Nova Guinea 14: 281. 1926
  • Type: , New Guinea, Papua, Mt Hellwig, Pulle 952
  • Isotype: , New Guinea, Papua, Mt Hellwig, Pulle 952 (A)
  • Type: , New Guinea, Papua, Mt Hellwig, Pulle 952 (BO)
  • Type: , New Guinea, Papua, Mt Hellwig, Pulle 952 (K)
  • Lectotype: , New Guinea, Papua, Mt Hellwig, Pulle 952 (L)
  • Type: , New Guinea, Papua, Mt Hellwig, Pulle 952 (U)