Tectaria suluensis

Primary tabs

Tectaria suluensis

Tectaria suluensis Holttum in Blumea 35: 556. 1991
    • Type: Y. Kondo & G. Edaño 38624 (K)
    • Isotype: Y. Kondo & G. Edaño 38624 (L)
    • Type: Y. Kondo & G. Edaño 38624 (SING)
    • Type: Y. Kondo & G. Edaño 38624 (US)