Xyris angustifolia

Primary tabs

Xyris angustifolia

Xyris angustifolia De Wild. & T.Durand in Bull. Soc. Bot. Belg. 38(2). 1889
    • =Xyris exigua Malme in Ark. Bot. 22A(4): 10. 1928