Media image 1

image 1

Nomos: Thessalonikis, Kedrinos lofos (peri-urban forest of Thessaloniki-Σέιχ Σου), 11-4-2018

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas