Bignonia obovata Hook. & Arn., Bot. Beechey Voy.: 439. 1841