Media image 2

image 2

Nomos: Serres, Gallikos river, 18.06.2017

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas