Media Artemisia scoparia Waldst. & Kit.

Artemisia scoparia Waldst. & Kit.

Nomos: Serron, Kerkini lake

Artist:
Giannakis, Thomas
Created:
2019-10-11
Copyright:
© Giannakis, Thomas