Media Onosma sangiasensis Teppner & Iatroú

Onosma sangiasensis Teppner & Iatroú

Nomos: Lakonias, Mt. Sangias, 600 m

Artist:
Kalpoutzakis, Eleftherios
Created:
2008-05-10
Copyright:
© Kalpoutzakis, Eleftherios