Media image 2

image 2

Nomos: Serron, Strymonikon, spinach cultivation, 11-3-2018

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas