Media Silene spinescens Sm.

Silene spinescens Sm.

Nomos: Attikis, Mt. Pateras, stony places

Artist:
Nikitidis, Nikos
Created:
2013-05-12
Copyright:
© Nikitidis, Nikos