Media image 5

image 5

Nomos Thessalonikis, 25/11/2018

Artist:
Giannakis, Thomas
Copyright:
© Giannakis, Thomas