Plesioneuron royenii

Primary tabs

Plesioneuron royenii

Plesioneuron royenii Holttum in Blumea 22: 240. 1975
    • Unknown type category: van Royen 5469