Machaerina

Primary tabs

Machaerina

Machaerina VAHL in En. 2: 238. 1806
  • Baumea GAUD in Freyc., Voy. Bot.: t. 29. 1829
  • Vincentia GAUD in Freyc., Voy. Bot.: 417. 1829
  • Chapelliera NEES in Linnaea 9: 298. 1834
  • Cladium (Baumea) in Gen. Pl. 3. 1883
  • Cladium (Vincentia) in Gen. Pl. 3. 1883
  • Cladium (Baumea) in Kew Bull. 8: 124. 1908
  • Cladium (Machaerina) in Kew Bull. 8: 124. 1908
  • Cladium (Vincentia) in Kew Bull. 8: 124. 1908
  • Cladium (Baumea) in Fedde, Rep. 51: 9, 149. 1942
  • Cladium (Machaerina) in Fedde, Rep. 51: 9, 149. 1942