Crudia sparei

Primary tabs

Crudia sparei

Crudia sparei Whitmore in Gard. Bull. Sing. 24: 4. 1969
    • Type: (G.H. Spare) SF 34494 (K)
    • Holotype: (G.H. Spare) SF 34494 (KEP)
    • Type: (G.H. Spare) SF 34494 (L)