Tridactyle latifolia

Primary tabs

Tridactyle latifolia

Tridactyle latifolia Summerh. in Kew Bull. 2: 298. 1948
    • Type: Le Testu 5785
    • Type: Le Testu 5785