Leuconotis tenuifolia

Primary tabs

Leuconotis tenuifolia

Placement status: name or taxon excluded (unspecific)
Leuconotis tenuifolia Engl. in Bot. Jahrb. Syst. 7: 470. 1886
    • Type: Naumann s.n.