Wrightia candollei

Primary tabs

Wrightia candollei

Wrightia candollei S. Vidal, Phan. Cuming. Philipp.: 186. 1885
 • Wrightia pubescens subsp. candollei (S. Vidal) Ngan in Ann. Missouri Bot. Gard. 52: 153. 1965
  • Type: Philippines, Luzon, Manila., Cuming 1453
  • Isotype: Philippines, Luzon, Manila., Cuming 1453 (BM)
  • Type: Philippines, Luzon, Manila., Cuming 1453 (CGE)
  • Type: Philippines, Luzon, Manila., Cuming 1453 (K)
  • Lectotype: Philippines, Luzon, Manila., Cuming 1453 (P)