Alyxia sleumeri

Primary tabs

Alyxia sleumeri

Alyxia sleumeri Markgr. in Blumea 23: 409. 1977
  • Isotype: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (A)
  • Type: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (BO)
  • Type: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (BRI)
  • Type: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (CANB)
  • Type: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (K)
  • Holotype: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (L)
  • Type: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (LAE)
  • Type: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (MICH)
  • Type: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (PNH)
  • Type: New Guinea, Papua, Nettoti Range, Mt Nettoti, southern slope., Van Royen & Sleumer 7904 (SING)
 • =Alyxia pugio auct. non Markgr.: Kaneh. & Hatus. in Bot. Mag. (Tokyo) 55: 491. 1941
 • =Alyxia sogerensis auct. non Wernham ex S. Moore: Markgr in Blumea 23: 407. 1977