Myristica rumphii

Primary tabs

Myristica rumphii

Myristica rumphii (Blume) Kosterm. in Gard. Bull. Sing. 22: 446. 1968
  • Tetranthera rumphii Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 382. 1851
  • Litsea rumphii (Blume) Fern.-Vill. in Blanco in Fl. Filip. Nov. App. ed. 3: 180. 1880
    • Type: Spanoghe s.n. (HLB)
    • Type: Spanoghe s.n. (L)